• youtube
  • facebook

Hà Tĩnh điều động 23 Công an chính quy xuống xã

23 chiến sỹ cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động, giao nhiệm vụ tại 11 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Đề án của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lựa chọn những cán bộ công an đủ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ luân chuyển và bổ nhiệm làm trưởng, phó công an các xã; qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự các xã trọng điểm.

Đại diện các phòng Công an tỉnh trao quyết định cho Công an xã.

Từ đầu tháng 4 đến nay, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định điều động 13 cán bộ Công an về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó Công an tại 7 xã Tiến Lộc, Thường Nga, Song Lộc, Phú Lộc, Thượng Lộc, Thuần Thiện, Thiên Lộc; điều động 3 đồng chí về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Phù Lưu; điều động 2 cán bộ Công an về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó Công an tại xã Thạch Văn; điều động 3 cán bộ Công an về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó Công an tại thị trấn Thạch Hà; điều động 2 cán bộ Công an về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó Công an tại xã Thạch Vĩnh.

create

Hoàng Linh - Anh Cường / cand.com.vn

Short URL: http://hatinh.tintuc.vn/viewID/434948